uno form introducerer enkelt system til sortering af affald

Otte ud af 10 danskere vil gerne sortere mere affald, men synes, at det er for besværligt. Derfor lancerer uno form nu et enkelt og funktionelt affaldssystem.

Kildesortering af affald i køkkenet

Danskerne er blandt de europæere, som smider mest affald ud pr. indbygger. Og alt for meget af det, vi smider ud, ender i forbrændingsovnen, hvor det udleder CO2. Derfor har regeringen skruet op for ambitionerne i forhold til sortering af husholdningsaffald. 

Som forbruger betyder det, at man lige så godt kan indstille sig på, at affaldssortering er kommet for at blive. Og det er de fleste helt med på. Faktisk siger otte ud af ti danskere, at de gerne vil sortere deres husholdningsaffald mere, end de gør i dag – men at det skal være nemmere.

Det er baggrunden for, at uno form har udviklet et enkelt og miljøvenligt system til affaldssortering. Systemet består af affaldsindsatser, som er specielt udviklet til at passe i uno forms skuffer, samt tilhørende affaldsspande. Indsatserne passer til skuffer i bredderne 45 cm, 60 cm, 75 cm og 90 cm, og spandene giver mulighed for at sortere fra to og helt op til 11 forskellige slags affald, fordi de enkelte affaldsspande kan deles med inddelere, så man kan indrette dem i en størrelse, der passer. Fx vil de fleste have brug for stor kapacitet til plast, men mindre til fx batterier eller metal.

Vi er glade for at have skabt et produkt, som er miljøvenligt på flere niveauer. Dels fordi det understøtter øget affaldssortering, som er en nødvendighed for at nå målene for genanvendelse af affald, men i høj grad også fordi selve systemet er udført i miljøvenligt genanvendt plast, som kan recirkuleres efter brug og dermed indgå i nye produkter i stedet for at ende i naturen eller på forbrændingen.

Det fleksible system giver mulighed for at fordele affaldssorteringen omkring de arbejdsstationer i køkkenet, hvor det giver mest mening. Fx organisk affald og plast i en skuffe ved vasken, glas og metal i et skab ved siden af køleskabet og batterier i en skuffe, som ikke anvendes så ofte - eller hvad, der giver mening i dit køkken.

Affaldssortering

Det fleksible system

Affaldssystem til 90 cm skuffe
Affaldssystem til 90 cm skuffe
Affaldssystem til 90 cm skuffe under vask
Affaldssystem til 90 cm skuffe under vask
Affaldssystem til 60 cm skuffe
Affaldssystem til 60 cm skuffe
Affaldssystem til 60 cm vaskeskab

Affaldssystem til 60 cm skuffe under vask

Enkel sortering af affald i køkkenet

Affaldssystem til kildesortering