Indeklimamærket

Vi vil gerne garantere dig et godt indeklima derhjemme. Derfor har vi sørget for, at uno forms køkkener, bad og garderobe kan leve op til det såkaldte Indeklimamærke. Det er din sikkerhed for, at dine køb er til at være i stue med.

Et indeklima der kan mærkes

Indeklimamærket stiller krav til materialerne i brug og fokuserer på de stoffer, der frigøres inden døre. Mærket garanterer, at alle de materialer, vi bruger, er testet for afgasning og lugtafgivelse. Og at de ikke forringer indeklimaet eller påvirker vores sundhed og velbefindende.

Det er Teknologisk Institut, der udfører kontrol og prøver og administrerer tildelingen af Indeklimamærket.

Indeklima

Du kan gøre noget selv for at få et godt indeklima. Luft ud med regelmæssige mellemrum, og sørg for ventilation med mekanisk udsugning i køkken og badeværelse. Få eventuelle fugt- og vandskader repareret og vælg byggematerialer, der ikke udsender ubehagelig lugt eller skadelige dampe til omgivelserne.